รวมลิงค์ภายในคณะ

บทเรียนออนไลน์ คณะวิทยาการจัดการ
งานวิชาการ
การจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ
ฐานข้อมูลวิจัย คณะวิทยาการจัดการ
งานกิจกา่รนักศึกษา
mba
dba


Visit Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้28
mod_vvisit_counterเดือนนี้5011
mod_vvisit_counterทั้งหมด1117864

วันนี้: ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓

 

icon_gen02 งานครบรอบ 33 ปีแห่ง การสถาปนาคณะวิทยาการจัดการ33th-index2

โครงการงานวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 33 ปี

แห่ง การสถาปนา คณะวิทยาการจัดการ

“FMS NRRU OPEN HOUSE 2019 : เปิดบ้านการจัดการราชภัฏ นครราชสีมา”


กิจกรรมประกอบด้วย การแข่งขันทักษะทางวิชาการ การอบรม ตลอดจนการจัดนิทรรศการที่แสดงถึงการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความรู้ คู่คุณธรรม ผลงานการให้บริการวิชาการต่อสังคม เพื่อนําไปสู่นวัตกรรมในการบริหารจัดการด้านต่างๆ โดยการบูรณาการทุกภาคส่วน และส่งเสริมการผลิต บัณฑิตที่สามารถรับใช้สังคมและมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการในยุคประเทศไทย 4.0 (Startups) วัตถุประสงค์ เพื่อแสดงถึงศักยภาพในงานด้านวิชาการของคณะที่นํามาเสนอในรูปแบบที่หลากหลายทั้งที่เป็น ผลงานของคณาจารย์และนักศึกษาให้บุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้รับทราบ และให้มีกิจกรรมที่สนับสนุนและสอดคล้องกับกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การส่งเสริมกิจการนักศึกษา และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ณ ศูนย์การค้าเทอมินอล 21 โคราช ในวันที่ 16-18 สิงหาคม 2562

[คลิก!! ลงทะเบียนร่วมพิธีเปิด]


สูจิบัตร

 

* คลิก รูปภาพ / ชื่อกิจกรรม  เพื่อดูรายละเอียดและการสมัคร


33th-index3_00133th-index3_00233th-index3_00333th-index3_00433th-index3_00533th-index3_00633th-index3_00733th-index3_00833th-index3_009

33th-index4_001 33th-index4_002 33th-index4_003 33th-index4_004 33th-index4_005 33th-index4_006 33th-index4_007 33th-index4_008 33th-index4_009

 

 

©2010 Faculty of Management Science Nakhon Ratchasima Rajabhat University.